Pendrive - Pravachana Amrutha Lahari USB 01 - Sri Rama Kathamrutham

650.00 650.00

This USB contains

1- Sri Sampurna Ramayana Pravachanam for 40+ days at Kakinada during 2005

2- Sri Ramayanamu - Manaveeya Sambandhamulu, Vizag

3- Sri Ramayanamu - Arsha Vakkulu , Hyderabad during 2012

4- Sri Ramayana Vaibhavamu - Neti Samajamu, Chittoor during 2014 

5- Sri Ramayanamu - Dharmamulu - Warangal during 2013


Make of USB : Sony

Capacity : 8GB