Pendrive - Pravachana Amrutha Lahari USB 10 - Guru Vaibhavamu & Vidyarthulaku Margadarshanam

650.00 650.00

This USB contains

01 Sri Dakshinamurthy Vaibhavamu

02 Sri Dakshinamurthy Vaibhavamu - 2012

03 Sri Sharada Vaibhavamu

04 Veda Vyasa Vaibhavamu - Kakinada 2013

05 Sri Guru Dattatreya Vaibhavamu - Kakinada 2014

06 Sri Guru Vaibhavamu - Kakinada (2007,2009,2010,2012)

07 Sri Adi Shankaracharya Viabhavamu - Kakinada 2012

08 Sri Chandra Shekharrendra Saraswati Maha Swamy

09 Sri Chandra Shekharrendra Saraswati Maha Swamy Prasthanamu - Sri Sailam 2015

10 Arunachala Vaibhavamu - Sri Ramana Tatvamu - Kovvada 2011

11 Sri Srungeri Jagadguruvula Vaibhavamu - Gunturu 2013

12 Chaduvu Sanskaramu 

13 Sheela Nirmanamu 

14 Amrtutotsavamu (personality development classes)

15 Vidyarthulaku Margadarshanam (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)


Make of USB : Sony

Capacity : 8GB