Pendrive - Pravachana Amrutha Lahari USB 07 - Sakala Devata Vaibhavamu

650.00 650.00

This USB contains

01 Ganapathi Tatwam - Vetapalem 2014

02 Sri Mannarayana Mahimalu - Medapadu

03 Sundara Kanda - Kakinada 2010

04 Sri Hanumad Jayanti

05 Sri Hanumad Vijayamu - Prodduturu 2015

06 Sri Subrahmanya Jananamu

07 Sri Ayyappa Swamy Deeksha

08 Sri Vinayaka Vaibhavamu - Kakinada 2012

09 Sri Subrahmanya Vaibhavamu - Kakinada 2012

10 Sri Hari Hara Advaitamu - 2012

11 Aditya Vaibhavamu

12 Gangadi Pancha Nadula Prashastyamu

13 Gomatha Vaibhavamu - Kakinada 2014

14 Chengalamma Vaibhavamu -Sulluru Peta 2014

15 Ashtamurti Tatwamu - Vishakha 2015

16 Aditya Hridayam - Gunturu 2015

17 Goshala Vaibhavamu - Kakinada 2015

18 Satyanarayana Swamy Mahatmyamu - Annavaram 2015

19 Sri Sringeri Sarada Candramouleeswara Vaibhavamu
20 Dasavatara Vaibhavamu

Make of USB : Sony

Capacity : 8GB