Pendrive - Pravachana Amrutha Lahari USB 03 - Sri Matha Vilasamu

650.00 650.00

This USB contains

1- Sri Lalitha Sahasra Namamulu for 40+ days at Kakinada 

2- Sri Soundarya Lahari, Kakinada during 2004

3- Sri Muka Panchashati , Kakinada during 2006

4- Sri Matha Vaibhavamu, Kakinada during 2010

5- Sri Annapurnashtakamu, Kakinada 2016


Make of USB : Sony

Capacity : 8GB