-:ప్రకటన:-


"శ్రీ గురువాణి" సంస్థ పూజ్య గురువులు బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారి ప్రవచనములను USB / CD/DVD రూపములలో ప్రజలకు అనువైన వెలలో అందిస్తున్న సంగతి అందరికీ విదితమే. పూజ్య గురువుగారి ప్రవచనాలు అందరికీ అందాలనీ, వాటిని ఎవ్వరూ తమ తమ స్వార్థ ప్రయోజనాలకు వాడి దుర్వినియోగపరచకుండా, చట్టపరమైన రీతిలో ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేసి, ప్రవచనములను USB/CD/DVD రూపములో అందించి, ప్రభుత్వమునకు తగు పన్నులు చెల్లిస్తూ, ఆ పైన మిగిలిన కొద్దిపాటి డబ్బుతో వైదికమైన, సమాజోపకరమైన కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తుండటమే ఈ సంస్థ లక్ష్యము, ఈ సంస్థ చేస్తున్న కార్యము.

 

ఈ క్రమములో, ప్రస్తుతము మారుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా పూజ్య గురువుల అభిమానులు గత కొంతకాలంగా కోరుతున్న మీదట ప్రవచనములను Live గా అందించడానికి గానూ శ్రీ గురువాణి You Tube Channel ది.17-Feb-2019 నాటి సాయంత్రం నెల్లూరులో ప్రారంభించబడినది.

 

పూజ్య గురువుల ప్రవచనాలను లైవ్ లో వీక్షించడానికి గానూ ఈ క్రింది లంకెను నొక్క గలరు 

 

https://www.youtube.com/c/sreeguruvaanichaganti


For details contact : - 91 9398738996 
కౌసల్యా లోక భర్తారంసుషువేయం మనస్వినీ!

త్వం మమార్థం సుఖం పృచ్ఛ శిరసాచాభివాదయా!!

 

అని రామాయణంలో సీతమ్మ అంటారుకౌసల్య శ్రీరాముని తన కోసం కనలేదుట

లోకం కోసం కన్నదటమరి అలాగే మనఅందరికోసం మన గురువులను కన్న వారి

తల్లి దండ్రులైన "బ్రహ్మశ్రీ సుందర శివరావు గారుసుశీలమ్మ గార్లకూ

మన గురువుగారికీ," మరొక్కసారి

 నమస్కరించడమే మనం చేయగలిగినదివారు సూచించిన మార్గము లో నడుచుకోవటమే

 ప్రతిఫలాపేక్ష లేని గురువులైన వారికి మనం ఇచ్చే అతి గొప్ప మర్యాద.


-పూజ్యగురువుల శిష్యబృందం